Ayurveda på Sri Lanka

Ayurveda har praktiserats på Sri Lanka i över tusen år – det är fortfarande det huvudsakliga vårdsystemet som används på ön idag.Sri Lanka har även blivit en populär destination under de senaste 10-15 åren föreuropeiska resenärer som söker Ayurvedabehandlingar. Många attraheras utav Ayurvedas holistiska perspektiv. Många uppskattar också ett vårdsystemsom inte är kraftigt beroendeav mediciner, utan som istället riktarsig mot förändringar i personens kosthållning och livsstil för en bättre hälsa. Det varma, tropiska klimatet kring SriLankas sydkust är en välkommen fördel. Värmen bidrar till att hudens porer vidgas, vilketförstärker dendjuprengörande effekten, och kroppens utsöndring av gifter. Den lugnande effekten av att bo nära en tropisk strand har en psykologisk effekt, som ökar Ayurvedans effektivitet. Den ger den perfektaplatsen att koppla av, ladda batterierna och omvärdera livets prioriteringar.

Ayurveda har sitt ursprung i forna Indien och är det äldsta vetenskapliga medicinska systemet i världen. Ayurveda fokuserar på två huvudområden:

  • Avlägsnandet av en sjukdoms orsak.
  • Ett aktivt främjande av god hälsa och lång livslängd.

Ayurveda innefattar en hellivsstil: Yoga, meditation, livsstilsförändringar, beteenden, kosthållning, avgiftning och föryngrande metoder (Panchakarma), med flera. Dessa hjälper människan hålla sig frisk, hälsosam och att få en lång livslängd. Denholistiska synen på hälsa gör attmetoden skiljer sig från våra västerländska medicinska metoder som fokuserar på att behandla en sjukdoms symptom, och som intetar lika stor hänsyn till kosthållningen och livsstilens roll i botandet avsjukdomen och för att upprätthålla en godhälsa.

När de tre Doshas är i balans är vi hälsosamma. När de inte är balanserade blir vi sårbara för sjukdomar. Den här förlusten av balans kan ha sitt ursprung i flera olika faktorer, såsom:

  • Felaktig ämnesomsättning.
  • Ofullständigt avlägsnande av restavfall från kroppen.
  • Dålig kosthållning.
  • Undermålig sömn och avslappning.
  • Föroreningar
  • Fysisk och mental stress.
  • Produktionen och ansamlingen av bio-toxiner i kroppen.

På kort sikt kan kroppen eventuellt kompensera ellerkorrigera obalansen genom att hela sig själv. Omdetta inte inträffar så kommer dock giftiga metaboliska produkteransamlas. Detta försvagarimmunsystemet och kan leda till att sjukdomar bildas.