Konsultationer hos Surya Lanka

Den inledandekonsultationen, och grunden för vår Ayurvedabehandling, utvärderar gästensmedicinska historik, nuvarande medicinskt tillstånd, livsstil, personliga egenskaper, m.fl. Detta görs utifrån gästens muntliga information, ett medicinskt frågeformulär och enfysisk undersökning. Den efterföljande kontrollen ger gästerna deras individuella avläsningar av bio-energierna Vata, Pitta och Kapha.Kontrollen inkluderar nadi (pulsdiagnos) och ett skriftligt frågeformulär.

 Efter de här två konsultationernafår gästerna sinindividuella behandlingsplan och ett personligt kostschema (om nödvändigt).Information om oljor, mediciner och kost ges även vid separata möten med läkarna.

Mellankonsultation – enformell utvärdering av gästens Ayurveda-behandlingsprograms fortskridande.

Avslutande konsultation – gästen får rådgivning kring livsstil och mediciner som passarderas sammansättning / medicinskatillstånd för användning efter Ayurvedabehandlingen.

Konsultationerna ovan är schemalagda. Utöver dessa så kan gästerna träffa läkarna under arbetstid om de behöver ytterligare information eller flerkonsultationer.