Konsultationer hos Surya Lanka

Den inledande konsultationen, och grunden för vår Ayurvedabehandling, utvärderar gästens medicinska historik, nuvarande medicinskt tillstånd, livsstil, personliga egenskaper, m.fl. Detta görs utifrån gästens muntliga information, ett medicinskt frågeformulär och en fysisk undersökning. Den efterföljande kontrollen ger gästerna deras individuella avläsningar av bio-energierna Vata, Pitta och Kapha. Kontrollen inkluderar nadi (pulsdiagnos) och ett skriftligt frågeformulär.

 Efter de här två konsultationerna får gästerna sin individuella behandlingsplan och ett personligt kostschema (om nödvändigt). Information om oljor, mediciner och kost ges även vid separata möten med läkarna.

Mellankonsultation – en formell utvärdering av gästens Ayurveda-behandlingsprograms fortskridande.

Avslutande konsultation – gästen får rådgivning kring livsstil och mediciner som passar deras sammansättning / medicinska tillstånd för användning efter Ayurvedabehandlingen.

Konsultationerna ovan är schemalagda. Utöver dessa så kan gästerna träffa läkarna under arbetstid om de behöver ytterligare information eller fler konsultationer.