Ayurveda behandling hos Surya Lanka

Surya Lanka erbjuder tre behandlingsprogram inom Ayurveda. Vi rekommenderar en vistelse på minst 13 dagar för så att alla Ayurvedabehandlingar kan genomföras till effektivt och till fullo. Om möjligt så bör gäster som väljer Healing-programmet planera en längre vistelse.

Ayurveda behandlingsprogrammet Light:

Det här programmet passar bäst för gäster som eftersöker en mindre intensiv behandling och mer tid för avkoppling / semester. De viktigaste behandlingarna som Nasya, Vasti och Virechena administreras i kortare, mildare versioner och massagebehandlingarna är färre än i Intensive-programmet. Detta låter gästerna uppleva ett fullständigt men något mildare Ayurvedaprogram. Den här nivån passar inte för gäster med medicinska komplikationer – de behöver genomföra nivåerna Intensive eller Healing. Notera att Light-programmet endast erbjuds under april till september månad.

Ayurveda behandlingsprogrammet Intesive:

Det här programmet ger kroppen en fullständig avgiftning. Ungefär 80-90% av våra gäster väljer det här programmet. Här är ett exempel på ett “vanligt” behandlingsschema för den här nivån (2 till 3 veckors varaktighet). Detta visar deolika former och antal av behandlingar utifrån de tre stegen i Purvakarma (förbehandling), Pradhanakarma (renande terapier) ochPashtatakarma (efterbehandling) och regenererande åtgärder (förändringar ikosten / mediciner).

Det här programmet passar för friska människor, utan allvarliga medicinska komplikationer. Programmet anpassas dock utifrån gästens nuvarande/tidigare medicinska tillstånd och kontraindikationer (t.ex. högt blodtryck, näsblod), ålder, etc. Oljorna som används för de olika massagebehandlingarna och Ayurvedabehandlingarna väljs också ut efter de faktorerna.

Ayurveda behandlingsprogrammet Healing:

Passar för gäster medkroniska / flertaliga åkommor såsom artros, astma, psoriasis, utbrändhetssymptom, etc. Den typen av åkommor kräverintensivare behandlingar, fler mediciner och närmare övervakningoch tillsyn av våra läkare. De kan även behöva enstriktare diet för att stödja lindringen/botandet av sjukdomarna. Vid sidanav behandlingar frånIntensive-programmet kan gäster erhålla kati-vasti, vamana (terapeutisk uppkastning),greeva-vasthi, uro-vasthi, m.fl. Läkarnakommer bedöma lämpligheten av dessa metoder.

Eftersom Healing-programmet är skräddarsytt för att behandla individuella åkommor så kan viinte ge ett exempel på ett“vanligt” program.