Ayurveda behandling hos Surya Lanka

Surya Lanka erbjuder tre behandlingsprogram inom Ayurveda. Vi rekommenderar en vistelse på minst 13 dagar för så att alla Ayurvedabehandlingar kan genomföras till effektivt och till fullo. Om möjligt så bör gäster som väljer Healing-programmet planera en längre vistelse.

Ayurveda behandlingsprogrammet Light

Det här programmet passar bäst för gäster som eftersöker en mindre intensiv behandling och mer tid för avkoppling / semester. De viktigaste behandlingarna som Nasya, Vasti och Virechena administreras i kortare, mildare versioner och massagebehandlingarna är färre än i Intensive-programmet.

Detta låter gästerna uppleva ett fullständigt men något mildare Ayurvedaprogram. Den här nivån passar inte för gäster med medicinska komplikationer – de behöver genomföra nivåerna Intensive eller Healing. Notera att Light-programmet endast erbjuds under april till september månad.

Se Mer Visa Mindre

Ayurveda behandlingsprogrammet Intesive

Det här programmet ger kroppen en fullständig avgiftning. Ungefär 90% av våra gäster väljer det här programmet. Här är ett exempel på ett “vanligt” behandlingsschema för den här nivån (2 till 3 veckors varaktighet).

Detta visar de olika former och antal av behandlingar utifrån de tre stegen i Purvakarma (förbehandling), Pradhanakarma (renande terapier) och Pashtatakarma (efterbehandling) och regenererande åtgärder (förändringar i kosten / mediciner).

Det här programmet passar för friska människor, utan allvarliga medicinska komplikationer. Programmet anpassas dock utifrån gästens nuvarande/tidigare medicinska tillstånd och kontraindikationer (t.ex. högt blodtryck, näsblod), ålder, etc. Oljorna som används för de olika massagebehandlingarna och Ayurvedabehandlingarna väljs också ut efter de faktorerna.

Se Mer Visa Mindre

Ayurveda behandlingsprogrammet Healing

Passar för gäster med kroniska / flertaliga åkommor såsom artros, astma, psoriasis, utbrändhetssymptom, etc. Den typen av åkommor kräver intensivare behandlingar, fler mediciner och närmare övervakning och tillsyn av våra läkare.

De kan även behöva en striktare diet för att stödja lindringen/botandet av sjukdomarna. Vid sidan av behandlingar från Intensive-programmet kan gäster erhålla kati-vasti, vamana (terapeutisk uppkastning), greeva-vasthi, uro-vasthi, m.fl. Läkarna kommer bedöma lämpligheten av dessa metoder.

Eftersom Healing-programmet är skräddarsytt för att behandla individuella åkommor så kan vi inte ge ett exempel på ett “vanligt” program.

Se Mer Visa Mindre