Vanligt Behandlingsprogram

Ett vanligt behandlingsschema för Ayurvedaprogrammet Intensive.

Number of Weeks Stay 2 3
Number of Cure Days 13 20
Purvakarma (Pre-treatment)
Head Massage 8 12
Face Massage 10 15
Complete Body Massage (Abhyanga) 9 14
Synchro-Massage* 2 3
Foot Massage 6 9
Thermo massage 3 4
Shirodhara* 4 6
Snehanam (Internal Oleation)* 2-3 days 2-3 days
Oil & Steam Bath 2 3
Herbal Steam Bath 8 12
Herbal Bath 2 3
Pradhanakarma (Primary-treatment)
Nasya 1 1
Virechana* 1 1
Vasti (Oil or Herbal decoction)* 2 3
Vamana when necessary*
Pashtatakarma (Post – treatment)
Includes dietary adjustments and regeneration therapies/medicines
Special Treatments
Eye Treatment (Akshitarpana)* 1 1
Herbal Inhalation 2 3
Special massages according to Doctors’ instructions when necessary
Khati Basti when necessary*(alternate to body massage)
Shiro Basti when necessary* (alternate to face/head massage)
Wellness Treatments
Body Scrub or Herbal Facial 1 1
Doctors Consultations
Initial Consultation 1 1
Constitutional check-up 1 1
Consultation – Oils / Medicines / Diet 1 1
Mid Consultation 1 1
Final Consultation 1 1
An individualized treatment plan 1 1
Diet Plan recommended by doctor according to your medical needs
Yoga and meditation
A copy of the Surya Lanka
medical booklet [available in German] 1 1

Vi publicerar det här programmet av flera olika skäl:

För att vara transparenta med våra Ayurvedabehandlingar. Gästerna kan se vilka behandlingar vi erbjuder och det ungefärliga antalet behandlingar som äger rum under vistelsen. Detta så att ni kan se vad ni kan förvänta er från ett Ayurvedaprogram hos Surya Lanka.

För att ge potentiella gäster en referenspunkt så att de kan jämföra behandlingar mellan olika Ayurvedainstitutioner.

För att tydligt åtskilja mellan de tre stegen inom vilka vår Panchakarma-behandling administreras – för-, huvud- och efterbehandlingar.