Vanligt Behandlingsprogram

Ett vanligt behandlingsschema för Ayurvedaprogrammet Intensive.

Number of Weeks Stay23
Number of Cure Days1320
Purvakarma (Pre-treatment)
Head Massage812
Face Massage1015
Complete Body Massage (Abhyanga)914
Synchro-Massage*23
Foot Massage69
Thermo massage34
Shirodhara*46
Snehanam (Internal Oleation)*2-3 days2-3 days
Oil & Steam Bath23
Herbal Steam Bath812
Herbal Bath23
Pradhanakarma (Primary-treatment)
Nasya11
Virechana*11
Vasti (Oil or Herbal decoction)*23
Vamana when necessary*  
Pashtatakarma (Post – treatment)
Includes dietary adjustments and regeneration therapies/medicines
Special Treatments
Eye Treatment (Akshitarpana)*11
Herbal Inhalation23
Special massages according to Doctors’ instructions when necessary  
Khati Basti when necessary*(alternate to body massage)  
Shiro Basti when necessary* (alternate to face/head massage)
Wellness Treatments
Body Scrub or Herbal Facial11
Doctors Consultations
Initial Consultation11
Constitutional check-up11
Consultation – Oils / Medicines / Diet11
Mid Consultation11
Final Consultation11
An individualized treatment plan11
Diet Plan recommended by doctor according to your medical needs  
Yoga and meditation  
A copy of the Surya Lanka  
medical booklet [available in German]11

Vi publicerar det här programmet av flera olika skäl:

  • För att vara transparenta med våra Ayurvedabehandlingar. Gästerna kan se vilka behandlingar vi erbjuder och det ungefärliga antalet behandlingar som äger rum under vistelsen. Detta så att ni kan se vad ni kan förvänta er från ett Ayurvedaprogram hos Surya Lanka.
  • För att ge potentiella gäster en referenspunkt så att de kan jämföra behandlingar mellan olika Ayurvedainstitutioner.
  • För att tydligt åtskilja mellan de tre stegen inom vilka vår Panchakarma-behandling administreras – för-, huvud- och efterbehandlingar.