Socialt ansvar

Surya Lanka förstår att vi spelar en viktig roll för att skydda och förbättra vår miljö.

Surya Lanka deltar löpande i olika program och initiativ som förbättrar det lokala samhället, skyddar naturmiljön och minimerar påverkan på omgivningarna. Vissa av dessa initiativ inkluderar:

  • En Village Fund, grundad år 1996, som ger stipendier till ett antal barn från byarna så att de kan gå i skolan med de nödvändiga materialen.
  • Använder lokalt producerade frukter och grönsaker i köket, samt örter till mediciner som stödjer den lokala ekonomin.
  • Erbjuder anställning till ett antal av byborna med omnejd, samtidigt som vi tillhandahåller utbildning till andra så att de kan få anställning på andra ställen.
  • Installationen av en helt ny återvinningsanläggning.
  • Använder grundvatten för bevattning av Surya Lankas trädgårdar.
  • Använder återvinningsbara filter i restaurangen för att minimera mängden av plastanvändning.
  • Ändrat all belysning till CFL-glödlampor för att öka mängden ljus, samtidigt som strömförbrukningen reduceras.
  • Surya Lanka har, tillsammans med kapital från människorna i Muldenthal, återbyggt skadade hus och har byggt nya hus till de som påverkades av tsunamin år 2004.
  • Tillhandahållit tre fiskebåtar och utrustning och rensat den grunda havsbottnen från skräp, så att fiskarna kan återuppta sig levebröd efter tsunamin.
  • Givit finansiellt stöd till Talallas flyktinganläggning efter tsunamin.

Planerar att använda solpaneler för att ge ström till huvudbyggnaden, för att minska bruket av elektricitet, något som fortfarande produceras av kol i Sri Lanka.