Chat with us,powered by LiveChat

Panchakarma hos Surya Lanka

Ayurveda (vilket betyder“livets holistiska kunskap”) involverar ett vetenskapligt, medicinsktsystem med syftet att återställa totalt välmående genom reningoch föryngring – Panchakarma. Den klassiskadetox-metoden tar bort sjukdomens ursprung och korrigerar obalansen av Vata,Pitta och Kapha.

Panchakarma består av fem procedurer: – Vamana (terapeutisk uppkastning), Virechena, Vasti (basti), Nasya and Raktamoksha (åderlåtning – görs ej på Surya Lanka). Behandlingarnas ordning bestäms enligt de Ayurvediska principerna av:

  1. Purvakarma (förbehandling) – transporterar toxiska substanser inom kroppen till platser där de kan drivas ut genom kroppens naturliga öppningar under reningsprocessen. Det här steget inkluderar snehanam (intern oleation) ånga och massagebehandlingar med utvalda oljor. Det är viktigt att processen slutförs fullständigt eftersom reningsprocessen annars inte kommer vara komplett och kroppen kommer inte vara befriad från gifter.
  2. Pradhanakarma (huvudbehandling) – Den faktiska elimineringen av giftiga substanser via vasti, virechena, nasya och vamana. Vissa av behandlingarna kräver restriktioner inom kosthållningen för att fungera effektivt.
  3. Pashtatakarma (efterbehandling) – Inkluderar kostjusteringar, uppbyggande terapier och mediciner.

Det är viktigt att ett Panchakarma-program genomförs enligt dessa tre steg. Massage som inte genomförs korrekt, eller behandlingar utan nödvändiga förberedelser, ger inte en komplett avgiftning ochkan till och med resultera i otrevliga bieffekter.

Hos Surya Lanka praktiserarvi autentisk Panchakarma. Vi erbjuder tre Panchakarma-program. Alla nivåer är heltäckande, resultatfokuserade samt anpassade tillvardera gästs medicinska behovoch individuella medicinska tillstånd.