Een traditionele Panchakarma Kuur bij Surya Lanka

Ayurveda(vertaald als “holistische kennis van het leven”) omvat een wetenschappelijksysteem van medicijnen die gericht zijn op het herstellen van het totalewelzijn door reiniging en verjonging – Panchakarma.Deze klassieke methode van ontgiften verwijdert de oorzaak van de ziekte enherstelt de balans van Vata, Pitta en Kapha.

De volgorde van de Panchakarma behandelingen is georganiseerd volgens de Ayurvedische principes van:

  1. Purvakarma (Voorbehandeling) – Vervoert de giftige stoffen binnen het lichaam naar plaatsen waar ze afgestoten kunnen worden via de natuurlijke lichaamsopeningen tijdens het zuiveringsproces. Dit stadium is inclusief Snehanam (interne oleatie) stoom en massages met specifieke oliën. Het is belangrijk dat dit proces volledig gedaan wordt anders kan het zuiveringsproces niet voltooid worden en kan het lichaam de giftige stoffen niet kwijtraken.
  2. Pradhanakarma (Hoofdbehandeling) – De daadwerkelijke eliminatie van de giftige stoffen via Vasti, Virechena, Nasya en Vamana. Sommige van deze behandelingen vereisten dieetbeperkingen om effectief te kunnen werken.
  3. Pashtatakarma (Nabehandeling) – Is inclusief dieetaanpassingen, regeneratie therapieën en medicijnen.

Het isbelangrijk dat een Panchakarma Kuur in deze drie fases toegediend wordt. Eenpaar massages hier en daar of een behandeling die zonder behoorlijke preparatiewordt gegeven, leidt niet tot een complete ontgifting en zou zelfs kunnenresulteren in onplezierige neveneffecten.

BijSurya Lanka beoefenen we authentieke Panchakarma. We bieden drie niveaus aan inde Panchakarma Kuur. Elk niveau is uitgebreid, resultaatgericht, beantwoordtaan de individuele behoeftes en medische conditie van elke gast.