Konsultationer ved Surya Lanka Ayurveda retreat

Denindledende konsultation, som er grundlaget for din Ayurvediske behandling,vurderer gæstens medicinske historie, aktuelle medicinske tilstand,livsstil, personlighedstræk osv. ved hjælp af gæstens mundtlige oplysninger,et medicinsk spørgeskema og en fysisk undersøgelse. Kontrollen giver hvergæst en individuel læsning af bioenergierne i Vata, Pitta, Kapha. Dennekontrol inkluderer Nadi (pulsdiagnose) og et skriftligt spørgeskema. Efter afslutningenaf disse 2 konsultationer får gæsterne deres individuellebehandlingsplan og et personaliseret madprogram (hvis nødvendigt). Oplysninger omolier/medicin/diæt gives også gennem et separat møde med lægerne.

Midtvejs-konsultation– en formel vurdering af udviklingen i gæstensbehandling.

Sidstekonsultation – gæsterne får råd om livsstil og medicin,der er egnede til deres medicinske tilstand til brug efter deres Ayurvediskebehandling.

Ovenstående erplanlagte konsultationer. Uden for disse kan gæsterne møde lægerne iarbejdstiden, hvis de har brug for yderligere information eller yderligerekonsultationer.